Kontakt

 • Revízny Technik
 • 0907 727 708
 • Servisný Technik
 • 0911 371 571
 • Email : cecho@rspservis.sk
 • Web : www.rspservis.sk
 • Adresa : Snežienková 637/42,97101 Prievidza
 • ICO : 40 652 572
 • DIC : 10 70 56 2680
 • IC DPH : SK 10 70 56 2680
 

Servis

 • Opravy,Údržby,Revízie
 • Montáže,Rekonštrukcie
 • Generálne Opravy Regulátorov
 • Odborné Skúšky
 • Odborné Prehliadky
 • Diagnostika
 • Opakované Úradné Skúšky
 • Zaškolenie Obsluhy
 • Gasodory,Odorizácia
 • Uvedenie do Prevádzky,Opravy
 • Dopĺňanie THT

O Nás

 • Našim Poslaním je v maximálnej miere uspokojovať potreby zákazníkov poskytovaním kvalitných a spoľahlivých prác a služieb v dohodnutých termínoch.